Офіційні правила національної освітньої програми "Підготовка до експорту: Інновації та експортні стратегії" (Світанок) (далі - Проєкт)

1. Організатор та Партнери Проєкту1.1. Організатором Проєкту є громадська організація “Вест Юкрейн Діджитал” (адреса: Україна, 46400, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 2-М) (далі - Організатор).1.2. Партнером Проєкту є німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (далі - Партнер).
2. Мета проведення та інформаційна підтримка Проєкту2.1 Метою Проєкту є забезпечення умов для інтенсивного розвитку українських компаній, які мають потенціал для експорту на міжнародні ринки, через надання їм комплексної навчальної та експертної підтримки, розробки ефективних експортних стратегій із дорожніми картами її реалізації та надання додаткових інструментів для розвитку їхнього бізнесу на міжнародному рівні; збільшити кількість українських компаній, які успішно виходять на ринки ЄС, та сприяти розвитку експортного сектора країни.Цілі проєкту включають, але не обмежують надання українським компаніям необхідних знань, експертних консультацій та додаткових інструментів для розвитку експортних можливостей для успішного виведення їх бізнесів на міжнародні ринки. Проєкт передбачає розробку експортних стратегій для просування продуктів компаній на зовнішніх ринках, надання правової підтримки для компаній, які готуються до експорту. Загалом, Проєкт, який є практично-орієнтованим освітнім продуктом, сприяє посиленню спроможності українських компаній, з не значним експортним досвідом, у виході на міжнародні ринки та розвитку експортного сектору країни.2.2 Офіційні правила Проєкту (надалі — Правила) розміщуються на сайті Проєкту запосиланням https://svitanok.net.ua/ (надалі — Сайт).2.3 Інформація про строки проведення Проєкту, його правила та умови будуть доступні на Сайті.
3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Проєкту3.1. Проєкт триває з 00:00 годин 16 квітня 2024 року до 23:59 години 01 липня 2024 року (надалі — Період проведення Проєкту). Період безпосередньої реєстрації Учасників у Проєкті — з 16:00 годин 16 квітня 2024 року до 29 квітня 23:59 години 2024 року (надалі — Період реєстрації Учасників). Проєкт проводиться на території України, за виключенням територій, що визнані відповідно до законодавства як тимчасово окуповані, територіальних громад, які перебувають в тимчасовому оточенні (блокуванні), а також територій, де фактично ведуться бойові дії або є реальна загроза їх ведення.3.2. Проєкт реалізовується у двох форматах: 1) онлайн навчання; 2) офлайн/онлайн навчання (на базі Центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес в Києві, Полтаві, Одесі, Бучі, Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі, Кременчуку, Рівному, Луцьку).
4. Учасники Проєкту
4.1 У Проєкті можуть брати участь:повнолітні дієздатні фізичні особи-громадяни України, які здійснюють свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець (ФОП) або є засновниками (учасниками) юридичних осіб, що зареєстровані та діють на території України, мають певний рівень доходу та стабільність на українському ринку та мають потенціал до експорту на міжнародні ринки з низьким або обмеженим досвідом (далі - Учасники). 
4.2 Критерії відбору Учасників до участі у Проєкті- Компанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або юридична особа) згідно з чинним законодавством України .- Мінімум 51% акцій компанії належать громадянам України.- Відсутність будь-яких юридичних чи фінансових зв’язків з російською федерацією та/або білоруссю.- Підприємство належить до категорії малого або середнього бізнесу (до 250 працівників, річний оборот менше 50 млн.євро).- Галузь в якій діє компанія - харчова промисловість, машинобудівна промисловість, креативні індустрії, меблева промисловість, легка промисловість, парфумерно-косметична промисловість.- Компанія пропонує інноваційні та унікальні продукти чи послуги.- Зацікавленість та відкритість компанії до навчання та впровадження маркетингових стратегій на міжнародних ринках.- Наявність вебсайту або промоційних матеріалів англійською мовою.- Здатність компанії забезпечити необхідні ресурси для виведення продукції чи послуг на міжнародний ринок.
4.3 Не визнаються Учасниками та не мають права брати участь у Проєкті:- Організатор, Партнери, пов’язані з ними особи;-працівники Організатора, Партнерів та члени їхніх сімей;- власники чи представники Організатора, Партнерів та члени їхніх сімей;- іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та іноземні громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності та особи без громадянства;- суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво/реалізацію тютюнових виробів, алкоголю, натурального хутра.
Участь у Проєкті обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.4.4 Учасник під час участі у Проєкті зобов’язується:- заповнити заявку для участі в Проєкті, що опублікована на Сайті в строк до 29 квітня 23:59 години 2024 року. Заповнення заявки для участі в Проєкті буде підтвердженням Учасником згоди на участь у Проєкті та згоди з Правилами.- дотримуватися вимог цих Правил, вимог користування Сайтом та норм чинного законодавства України;- вказувати повну, коректну та правдиву інформацію, що вимагають ці Правила у відповідних випадках;- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників.
Беручи участь у Проєкті, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також дає згоду Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених у цих Правилах.
5. Умови участі у Проєкті 5.1. Щоб взяти участь у Проєкті, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно заповнити заявку для участі в Проєкті, що опублікована на Сайті, давши відповіді на запитання, що викладені в заявці.5.2. Серед зареєстрованих Учасників визначаються 100 Учасників Проєкту, які здобули право взяти участь в навчанні в рамках Проєкту. Критеріями для відбору Учасників є відповідність фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яких представляють Учасники, вимогам, вказаним у розділі 4.5.2.1. Учасники разом з іншими уповноваженими представниками фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яких представляють Учасники (надалі – команда Учасника), проходять онлайн-навчання за модулями в рамках Проєкту.5.2.2. Кожен учасник, підтверджуючи свою участь у Проєкті, зобов'язується проходити навчальні модулі онлайн, тестування після кожного модуля в робочому онлайн зошиті, відвідувати групові обговорення та підготувати фінальну презентацію свого бізнесу. 5.2.3. Після кожного лекційного заняття, учасник проходить тестування в робочому зошиті онлайн, яке оцінюється максимально 5 балів. Кожна правильна відповідь тесту оцінюватиметься в 1 бал. Результати оцінювання формуються у загальний рейтинг учасників. 5.2.4. Групові обговорення можуть відбуватись у онлайн або офлайн форматах. Відвідування групових обговорень учасниками фіксується та оцінюватиметься за п'ятибальною шкалою, де 0 балів - учасник був відсутній та 5 балів - учасник був присутній. Групові обговорення не переносяться та не відтерміновуються. 5.2.5. Протягом програми учаснику буде запропоновано виконати домашні завдання, які оцінюються локальним експертом під час сесії практичних завдань. Учасник зобов'язаний до визначеної дати завантажити домашнє завдання в онлайн робочий зошит. Перевірку та оцінювання домашніх завдань здійснюють локальні експерти на базі Центрів Дія.Бізнес. Домашні завдання оцінюються за шкалою від 0 до 5 балів, де 0 - домашнє завдання не виконано, 5 балів - виконано на відмінно. На групових обговореннях локальні експерти разом з учасниками можуть, але не зобов'язані, обговорювати виконання домашніх завдань. 5.2.6. Фінально, на базі Центрів до 28 травня 2024 року включно проводяться внутрішні пітчинги, де учасники презентують концепти своїх проєктів, оформлені у попередньо наданий візуальний шаблон. 5.2.7. Фінальна презентація є обовʼязковою, учасники, які не підготують презентацію, не будуть допущені до пітчингу проєктів.5.2.8. Оцінювання презентацій учасників відбувається представниками Організатора відповідно до визначених критеріїв.
6. Критеріями оцінки презентації учасників, є:- Результати освітніх заходів. Аналізується прогрес і досягнення Учасників після проходження освітніх заходів та їхня здатність застосовувати отримані знання на практиці - до 5 балів- Володіння вміннями та навичками для оцінки потенційних ринків куди компанія хоче експортувати - до 5 балів- Здатність компанії до впровадження інноваційних підходів та продуктів на міжнародних ринках - до 5 балів- Здатність до адаптації - оцінка готовності компанії адаптувати свої продукти та послуги до вимог та особливостей міжнародних ринків - до 5 балів- Стратегічне планування - розробка стратегій виходу на нові ринки та планування маркетингових заходів для просування продуктів - до 5 балів- Гнучкість та реагування на ризики - здатність компанії до управління ризиками, пов'язаними з виходом на міжнародні ринки - до 5 балів6.1. Всі бали, в тому числі за тестування після лекційних занять, відвідування групових обговорень, виконання домашніх завдань та пітчинг на базі Центрів сумуються в загальний рейтинг та виводиться таблиця, яка відображає успішність учасників під час проходження Програми.6.2. Перші 20 учасників в рейтинговому списку будуть запрошені до підготовки комплексних планів розвитку експортних можливостей з менторською підтримкою експертів та за локального сприяння Центрів. 6.3. 20 відібраних фіналістів спільно з менторами та за адміністративної підтримки Центрів, розроблять 20 комплексних планів розширення експортних можливостей власного бізнесу. Робота над планами передбачає менторський супровід (онлайн/офлайн), самостійну роботу, координацію з Центрами. 6.4. Кожен учасник зобов'язаний відвідувати заняття з менторами та самостійно розробляти комплексні плани розширення експортних можливостей, та фінально презентувати їх Центрам не пізніше, ніж 30 червня. 6.5. Після завершення роботи над комплексним планом розширення експортних можливостей організатори Проєкту нададуть 20 фіналістам безоплатний трьохмісячний ліцензійний доступ до програмного продукту “Компас”. 6.6. В період з 1 червня 2024 року по 1 липня 2024 року 20 фіналістам буде розроблено та наповнено професійні сторінки їхнього бізнесу в професійній соціальній мережі LinkedIn. 
7. Додаткові умови Проєкту.7.1. Учасник може брати участь в проєкті лише на умовах цих Правил. 7.2. Учасники, що здобули право на розробку комплексних планів розширення експортних можливостей власного бізнесу, безоплатний трьохмісячний ліцензійний доступ до програмного продукту “Компас” та створення професійної сторінки бізнесу в соціальній мережі LinkedIn, можуть отримати його лише на умовах цих Правил.7.3. Для організації та проведення Проєкту, а також для здійснення контролю за перебігом Проєкту, Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.7.4. Організатор не несе жодної відповідальності за непроходження в наступні етапи Проєкту з будь-яких причин, у тому числі через невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Проєкту своїх обов’язків, передбачених цими Правилами, через настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо. 7.5. Організатор/Партнери не беруть на себе відповідальності за будь-які суперечки стосовно участі у Проєкті. Організатор/Партнери не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і щодо прав на проходження у другий етап Проєкту та не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.7.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі — Закон) Учасникам повідомляється:7.6.1.Володільцем персональних даних Учасників є Організатор; 7.6.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цьому Проєкті, маркетингових відносин, рекламних відносин; 7.6.3. З метою обробки персональних даних обробляються прізвище, ім'я, по-батькові Учасника, його ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, тощо; 7.6.4. З персональними даними будуть вчинені такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам, в тому числі транскордонна передача), знеособлення, знищення персональних даних; 7.6.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор, якому надаються всі права та покладаються всі обовʼязки, передбачені Законом. Розпорядником персональних даних Переможців Проєкту є Організатор, яким надаються всі права та покладаються всі обовʼязки, передбачені Законом.7.6.6. Персональні дані Учасників Переможців Проєкту без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.6.2. цих Правил, що може в тому числі включати транскордонну передачу персональних даних. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 7.6.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Проєкту, після чого вони будуть знищені у звʼязку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Проєкту будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 7.6.2 цих Правил, після чого вони будуть знищені у звʼязку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо інше не передбачене даними Правилами.7.7. Учасники та Переможці Проєкту можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь у Проєкті.7.8. Учасники та Переможці Проєкту володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 7.9. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтервʼю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі відповідно до ст. 8 Закону України «Про рекламу»), в тому числі на право публікації (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, фото-, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Проєкту та/чи у звʼязку з Проєктом, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування. При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права на використання обʼєктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на використання, відчуження та будь-яку подальшу передачу таких майнових прав на обʼєкти права інтелектуальної власності, що створені за їхньою участю, з моменту їх участі у Проєкті та/або створення таких обʼєктів.7.10. Учасники та члени їх команд зобовʼязані дотримуватися умов конфіденційності щодо змісту будь-яких навчальних матеріалів, які надаються Учасникам та їх командам під час проходження ними онлайн- та офлайн-навчання у рамках Проєкту (надалі – Матеріали). Вимога про дотримання конфіденційності включає в себе, зокрема, заборону розголошення змісту Матеріалів, їх розкриття, розповсюдження, збирання, передання, викладення у публічний доступ, як з комерційною метою, так і без (надалі – розповсюдження Матеріалів). Вимоги цього пункту Правил діють як під час участі у Проєкті, так і після закінчення Проєкту. У разі виявлення Організатором факту розповсюдження Матеріалів Учасник та члени його команди несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України. Якщо таке розповсюдження сталося під час їхньої участі у Проєкті, то за рішенням Організатора вони також можуть втратити можливість брати участь у Проєкті. 7.11. Правила Проєкту можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, вказаний у п. 2.3. цих Правил.7.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. При цьому рішення Організатора оскарженню не підлягає.